Styrelse

Styrelseledamot: Björn Ledin
Suppleant
: Martina Ledin

Styrelsemöten hålls en gång per kvartal.