Historia

Godstransportservice i Umeå AB grundades 1971 i Umeå gemensamt av fjärrtransportörerna Milles Åkeri AB, S U Intressenter, Ledin & Olsson´s samt Sture Erikssons Åkeri. Som företagets VD fungerade Börje Ledin.

Under årens lopp har ägarstrukturen varierat och år 1994 stod Börje Ledin och Bo Stenbom som gemensamma ägare av företaget. Börje ansvarade då för åkeriets verksamhet och Bo ansvarade för företagets ekonomi och administration.

I januari 1997 genomfördes ett generationsskifte varvid Börjes son, Björn Ledin övertog såväl hans aktieandel som arbetsuppgifter.

I januari 2002 gick Björn och hans dåvarande kompanjon skilda vägar. Kompanjonen löstes ut ur företaget.

Åkeriet är lokal- och kretstransportör i Umeå och dess kranskommuner. Idag är antalet fast anställda 23 personer, och fordonsparken uppgår till 24 bilar.